Добре дошли в интернет страницата на "БИОВЕТ 72" ООД!

Ние можем да Ви бъдем полезни с извършваните от Нас професионални и високо ефективни дезинфекции, дезинсекции и дератизации в областта на туризма, хранително-вкусовата и текстилната промишленост, учебни заведения, детски и здравни заведения, административни сгради, производствени и складови помещения, силози, обществени обекти и милиони домове.

Защо "БИОВЕТ 72" ООД?

Ние можем да Ви бъдем полезни с извършваните от Нас професионални и високо ефективни дезинфекции, дезинсекции и дератизации в областта на туризма, хранително-вкусовата и текстилната промишленост, учебни заведения, детски и здравни заведения, административни сгради, производствени и складови помещения, силози, обществени обекти и милиони домове.

"БИОВЕТ 72" ООД ще осигури комфорта на Вас, вашите близки и гости по цялото Южно Черноморие от Влас до Синеморец. Бързо и ефективно обработване на плажове,стадиони,голф игрища, туристически комплекси, хотели, ресторанти и др. обекти.

Фирмата има седалище в гр.Созопол, което е предпоставка за бързо и своевременно реагиране при нужда или спешно възникнал проблем.При възникване на извънредна необходимост от дезинсекция, фирмата ще предприеме необходимите действия не по-късно от 4 часа от подаване на сигнала, като се съобрази с режима на работа на обектите.

Ние можем да Ви бъдем полезни с:

  • ДЕЗИНСЕКЦИЯ – унищожаване на инсекти – кърлежи, хлебарки, мравки, оси , бълхи ,мухи , комари и др.
  • ДЕЗИНФЕКЦИЯ – унищожаване на патогенни микроорганизми
  • ДЕРАТИЗАЦИЯ – унищожаване на вредни гризачи-мишки и плъхове и др.

КОНСУЛТАТИВНА ДЕЙНОСТ ПО ХИГИЕНЕН И ДИЗИНФЕКЦИОНЕН РЕЖИМ НА: производствени, битови и административни сгради и терени; обекти на хранително-вкусовата промишленост; складови стопанства; болнични заведения; търговски обекти; туристически обекти / ресторанти, хотели / и др.

"БИОВЕТ 72" ООД изготвя и съдейства при прилагане на ХАСЕП система , Програмата за интегриран мониторинг на вредителите в обекта ( IPM ), съгласно изискванията на Закона за храните. Предлагаме и услуги свързани с проблеми с лястовичи гнезда, къртици, оси, змии , др. влечуги, и др.